אודות

פלד זה"ב

ספקים מורשים של הרלב"ד ואגף זה"ב במשרד החינוך: 10 תוכניות במסגרת החינוך הפורמלי ובנוסף סדנא למבוגרים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי.
ראו פרסום הרלב"ד באתר WWW.GOV.IL

אנו מעבירים סדנאות, הפעלות זה"ב וימי שיא לילדי גנים, תלמידי בי"ס יסודי וכן סדנאות למבוגרים, כולן חווייתיות, התנסותיות, בסביבות מדמות מציאות ע"ג פלטפורמות הדרכה וורסטיליות במגוון גדלים.
אנו מאמינים באטרקטיביות ובאפקטיביות של הפעלותינו ויש לנו גם 'קבלות' משנים רבות של פעילויות בתחום. 

יותר מכך, אנו מאמינים בכם, הגורמים האחראים, המופקדים, המתפעלים והאמונים על נושא הזה"ב.

אז מה אנו מחדשים? כולכם כמונו מבינים שסדנא חד-פעמית חד-שנתית (בד"כ מרובת משתתפים מטעמים תקציביים) אינה תחליף לתהליך מתמשך ובלתי פוסק של תרגול והתנסות. אין תחליף ללמידה מתמשכת ולהקניית מיומנויות התנהגות בטיחותיות לאורך זמן ולרוחב כל שכבות הגיל (בטח בקבוצות משתתפים קטנות).

אי לכך ומתוך אמונה שלמה במוצרים שלנו, אנחנו משווקים פלטפורמות הדרכה שנשארות ברשותכם כמוצר בר-קיימא, נכס הדרכתי, דידקטי, המחשתי  שאתם בוחרים מתי להפעילו (התלמידים תמיד יוקסמו ויתרמו).

הפלטפורמות? החל מערכות בטיחות הכוללות מרחב דמוי פאזל ואפודי הדמיה (בשני גדלים), דרך מתחמי  זה"ב פריקים (לכל מי שבמצוקת מרחב) ועד למתחמי זה"ב גדולים, צבועים ע"ג מגרשי ענק, כולל כלי רכב מדוושים, תמרורים ועוד.

העלות? הרי אתם חוסכים את מחיר הסדנאות ומחליפים תלות בספקים חיצוניים בנגישות בלתי מוגבלת לסדנאות בהפעלה עצמית.

המרוויחים? לטווח הארוך מרוויחים תקציבית הגורמים הממנים, בתוך כך אתם עצמכם מתמקצעים, המתפעלים מועצמים, הילדים נחשפים לתכני זה"ב בזמינות חסרת גבולות והפלטפורמה הופכת לליבה בית-ספרית ללימוד כישורי חיים.

אנחנו מאמינים ברכזי הזה"ב, במורים, בגגנות, בתלמידים, בתלמידי תיכון במסגרת מעורבות חברתית, בבני / בנות שירות לאומי, בהורים ובמתנדבים בקהילה שהנושא בנפשם המוכנים להשתתף, להירתם ולעזור – אותם אנו נכשיר.

אנחנו איתכם! כל הפלטפורמות אותן אנו משווקים כוללות  מערכי שיעור (תרחישי מצבי דרך מסוכנים), פרזנטציית הדרכה לשימוש יעיל, הכשרת צוות נאמני זה"ב וליווי מקצועי.
וכל זאת, כי אנחנו מאמינים בכם ומאמינים בדרך,

דרך חווייתית, התנסותית של למידה מוכוונת שינוי התנהגותי להטמעת תרבות התנהגות בטיחותית,

הצטרפו אלינו ...