רוכשים סדנאות הדרכה למבוגרים?

סדנאות בטיחות למבוגרים

 

  • תירחוש מצבי דרך מסוכנים האופייניים  להיפגעות מבוגרים במרחב 
  • הקניית הרגלי בטיחות נכונים ושיפור מיומנויות בחציית כבישים  
  • פיתוח מודעות לסכנות, תרגול  ואימוץ טכניקות הימנעות מהן 
  • התייחסות למוגבלויות פיזיולוגיות (קשיי תנועה, ראיה וכיו"ב) 

לבני הגיל השלישי, מבוגרים, גמלאים, מתנדבים, מעבירי כביש, משתלמים, רכזי זה"ב  ולכל מי שהנושא יקר לליבו ומבקש להתמקצע בתחום.

* ערכת הבטיחות ניתנת לרכישה, כולל הדרכת שימוש אפקטיבי / ראה פלטפורמות הדרכה  ערכות בטיחות

סדנאות בטיחות למבוגרים