סדנאות הדרכה

רוכשים סדנאות הדרכה?

אצלנו, המשתתפים מתנסים באופן איטראקטיבי במצבי דרך מסוכנים

אצלנו, התרגול חוויתי - במטרה ליצור שינוי התנהגותי

אצלנו, הסדנאות מועברות בקבוצות קטנות

אצלנו, כל הסדנאות מסתיימות במשוב מכל משתתף

כל הורה היה רוצה שהבן/הבת שלו יעברו סדנא כזו

סדנאות בטיחות

סדנת התנסות חווייתית, במרחב תנועה וורסטילי מדומה בשילוב אפודי הדמייה. הפעילות מוכוונת שינוי התנהגותי ואפקטיבית ביותר.

 • תירחוש מצבי דרך מסוכנים האופייניים לגילאים השונים, במשחק תפקידים 
 • הקניית הרגלי בטיחות נכונים ושיפור מיומנויות בחציית כבישים  
 • פיתוח מודעות לסכנות ואימוץ טכניקות הימנעות מהן 
 • לימוד אוצר מילים תעבורתי 

מתאים לכל הגילאים: ילדי גנים, תלמידי בתי"ס, חינוך מיוחד, בין-דורי, הורים ותלמידים ולבני הגיל השלישי.

* ערכת הבטיחות (ב-2 גדלים) ניתנת לרכישה, כולל הדרכת שימוש אפקטיבי / ראה פלטפורמות הדרכה ◀ ערכות בטיחות

סדנאות בטוחות
סדנאות רכיבה נהיגה

סדנאות מתחם זה"ב פריק

הפעלה משולבת של כלל משתמשי הדרך: הולכי, רוכבי אופניים ונהגי כלי רכב מדוושים במרחב תנועה  עירוני מדמה מציאות מסומן ומתומרר (בשטח ביה"ס או אולם הספורט).

הפעילות מונחית ומבוקרת ע"י 2 מדריכים, תוך הפסקות מתודיות להערות / הארות, חיזוקי התנהגות בטיחותית והפקת לקחים

 • היכרות עם מרחב התנועה, כללי חצייה, רכיבה וחוקי נהיגה בסיסיים. 
 • בחינת יחסי הגומלין בין משתמשי  הדרך ומרכיבי הדרך
 • פיתוח מודעות לבטיחות בדרכים  ולהבנת הקשר בין נהיגה להתנהגות

מתאים לכיתות ד'-ז', לימי שיא בכל הגילאים

* מתחם הזה"ב הפריק ניתן לרכישה, כולל הדרכת שימוש אפקטיבי / ראה פלטפורמות הדרכה ◀ מתחם זה"ב פריק

סדנת זמן תגובה

בסדנא לומדים התלמידים מהו גורם זמן התגובה, משמעותו, חשיבותו והשלכותיו על עולם התנועה בכלל ובטיחות בדרכים בפרט.

 • ההתנסות אישית של כל תלמיד במד-זמן דיגיטלי,  כולל בהיסח דעת 
 • הפנמת חשיבות זמן התגובה וגורמים נלווים: מרחק עצירה ומרחק בלימה
 • הכרה בזמן התגובה כזמן אי-תגובה למעשה 
 • טיפוח שיקול דעת ואחריות אישית לצורך הערכת סיכונים

 

מתאים לכיתות ד'-ו'

סדנת תמרורים

סדנת 'משחק זיכרון', בה מקשרים המשתתפים בין תמרורים להגדרותיהם. 

ולמה תמרורים?  כי תמרורים הם שפת הדרך. לעולם התנועה שפה משלו, התמרורים הם שפה מוסכמת ואוניברסלית של סמלים וסימנים. חובה על משתמשי הדרך ובכללם הולכי הרגל ורוכבי אופניים להבין שפה זו כדי להימנע מסכנות ולהשתלב בבטיחות בעולם התנועה.

 • הקניית טכניקה בסיסית לזיהוים של תמרורים (שיטת 3 הצדיקים – צורה, ציור וצבע)
 • הבנת משמעותם וחשיבותם של התמרורים

מתאים לכיתות ד'-ו'

* ערכת התמרורים ניתנת לרכישה, כולל הדרכת שימוש אפקטיבי

סדנת סיסמאות לחיים

סדנת 'משחק זיכרון' בה מקשרים המשתתפים  בין שני חלקי סיסמאות צבעוניות ומאוירות. 

ולמה סיסמאות? כי סיסמאות בטיחות הם חלק מעולמם של הילדים, אמצעי לזכור, לשנן, לתרגל ולהפנים התנהגות בטיחותית.

 • דרך 'מגניבה' המקנה לתלמידים בסיס התנהגותי לזהירות, אחריות אישית, שיקול דעת ואדיבות בדרך

מתאים לכיתות א'-ג'

* ערכת הסיסמאות ניתנת לרכישה, כולל הדרכת שימוש אפקטיבי 

סדנת הסעת בטוחות

כרבע מיליון תלמידים נוסעים לבתי"ס בהסעות. עקב חוסר ידע, הדרכה מתאימה, פזיזות ושימוש לא מושכל ולא בטיחותי נפגעים חלקם במהלך ההסעות.

 • תרגול והכשרת  התלמידים להתנהגות בטיחותית ולשימוש נכון ובטוח בהסעות
 • טיפוח  מודעות לכללי הבטיחות בהמתנה, בעליה, בנסיעה ובירידה מהאוטובוס בצד חשיפה לסיכונים 
 • ניתוח  שלל דוגמאות של אירועים   שהסתיימו באופן טרגי, במטרה להפיק לקחים
 • הכשרת תלמידי כיתות ו' כ'נאמני הסעה', תדרוך וחניכה

 מתאים לכיתות א'-ו'

תמונה אחת שווה אלף מילים
אז כמה שווה סרטון?

טוב עם מי צריך לדבר כדי להזמין?